Ispiši ovu stranicu

Alpha Bi

AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

AlphaBI omogućuje sljedeće:

 • Analizu poslovanja svakog pojedinog poduzeća na osnovu financijskih izvješća poduzeća (bilanca, račun dobiti i gubitka);
 • Izračun tijeka gotovine (cash-flow) za pojedino poduzeće;
 • Izračun pokazatelja za pojedino poduzeće: 

  Likvidnosti
  Profitabilnosti
  Zaduženosti
  Aktivnosti
  Ekonomičnosti

 • Usporedbu pojedinog poduzeća s različitim referentnim vrijednostima, npr. prosjek grane djelatnosti;
 • Izračun sustava pokazatelja koji su svi prilagođeni podacima Banke:

          Altmanov Z-Score
          Chesser model
          Zmijewski model
          Model Banke
          AlphaS model
          Kralicek Quicktest

 • OLAP analize za portfelj kredita poduzećima, npr. po djelatnosti, veličini, geografskom položaju, skupinama pokazatelja itd.
 • Arhiviranje svih raspoloživih povijesnih podataka o poduzećima što omogućuje praćenje poduzeća kroz vrijeme

AlphaBI softverski modul sadrži vrlo detaljan sustav pomoći u kojem su objašnjeni svi financijski izvještaji te horizontalna i vertikalna analiza. Pored toga, objašnjen je svaki financijski koeficijent. Također, objašnjeni su i modeli za ocjenu rizičnosti poslovanja. Pored teorijskih objašnjenja za sve su dani i objašnjeni primjeri te način upotrebe AlphaBI aplikacije. Na taj se način kroz help dobije udžbenik i priručnik financijske analize te priručnik za upotrebu AlphaBI aplikacije.