Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

Rizici

Rizik likvidnosti ~ Uvjetovan poteškoćama banke da pridobije gotovinu od prodaje neke imovine ili nove posudbe.

Kamatni rizik ~ Vjerojatnost da će vrijednost financijskog instumenta varirati u zavisnosti od promjene kamatnih stopa.

Operativni rizik ~ Rizik stvarnog gubitka ili nekorektnog iskazivanja dobiti zbog pogreške u unosu podataka, obradi podataka, vrednovanju i knjiženju podataka.

Rizik kapitala ~ Vjerojatnost nastupanja situacije u kojoj banka nije u mogućnosti podmirivati dospjele obveze u roku dospijeća.

 

Opširnije:Rizici

GINI koeficijent

GINI koeficijent je statistika koja mjeri sposobnost scoring modela da rangira rizik. Vrijednost GINI koeficijenta 0% znači da model uopće ne razlikuje dobre od loših klijenata.

Vrijednost GINI koeficijenta 100% znači da model savršeno razlikuje dobre od loših klijenata. Prosječna scoring kartica ima vrijednost GINI koeficijenta između 40 i 60%.

KS statistika

KS predstavlja apsolutnu razliku između kumulativa dobrih i kumulativa loših za svaku vrijednost scora. Ako je KS < 20, kartica vjerojatno neće raditi; između 20 i 40 je fair; između 41 i 60 je very good; između 61 i 75 je awesome; veće od 75 je too good to be true;

Grafički se prikazuje tako da se nacrta krivulja kumulativa dobrih i krivulja kumulativa loših i to tako da se na x os nanosi score (dakle, procijenjena vjerojatnost), a na y se nanosi kumulativ dobrih za jednu krivulju te na isti način kumulativ loših. Važan je raspon između dvije krivulje, ali isto tako i oblik krivulje.

ROC krivulja

ROC krivulja pokazuje diskriminatornu snagu scoring modela. Ona se crta tako da se u koordinatnom sustavu nanose parovi vrijednosti kumulativnih frekvencija za dobre (x) i kumulativnih frekvencija za loše (y) za vrijednosti scorova.

Pokazuje da kod nižih vrijednosti scorova ima više loših, a malo dobrih te da se brže kumuliraju loši, a vrlo sporo dobri. Suprotno, kod viših vrijednosti scorova ima više dobrih, a malo loših te se brže kumuliraju dobri, a sporo loši.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516