Osnovne Informacije

Trgovački sud u Osijeku

Godina osnivanja : 2002

Registracijski broj : 030074658

Djelatnost : 62.01 Računalno programiranje (NKD 2007)

Veličina : 1 - mikro (prema novom zakonu)

Porijeklo kapitala : 100% domaći kapital - izvor FINA

Ključne osobe :

jedina osnivačica dr.sc. Nataša Šarlija, dipl.oec.

 

Registrirane djelatnosti:

 • 72.3 -Obrada podataka
 • 72.4 -Izrada i upravljanje bazama podataka
 • 74.13 -Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • 74.14 -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -Izrada matematičkih i statističkih modela koji služe kao pomoć financijskim i kreditnim institucijama pri donošenju odluka o odobravanju kredita,
 • * -Kreiranje informacijske osnove kao pomoć pri donošenju odluka o dodjeli kredita klijentima,
 • * -Izračunavanje vjerojatnosti da će klijent kasniti u podmirenju svojih obveza.
 • * -Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
 • * -Popravak i instaliranje strojeva i opreme
 • * -Izdavačke djelatnosti
 • * -Izdavanje softvera
 • * -Razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizulanih djela
 • * -Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
 • * -Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
 • * -Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima, internetski portali
 • * -Ostale informacijske uslužne djelatnosti
 • * -Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim zananostima
 • * -Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
 • * -Pružanje usluga infomartičkog društva
 • * -Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • * -Organiziranje seminara i radionica
 • * -Promidžba (reklama i propaganda)
 • * -Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • * -Kupnja i prodaja robe i pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, na domaćem i inozemnom tržištu
 • * -Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu