Evidencija radnog vremena

 

 

Elektronička evidencija RADNOG VREMENA
Software za EVIDENCIJU I OBRADU prikupljenih podataka

INTEGRACIJA S UREĐAJIMA za praćenje ulaska / izlaska

Software je prilagođen ZAKONU, tipovima i sustavima rada u Hrvatskoj
MATIČNA KNJIGA zaposlenih
Predlošci za kreiranje evidencije radnog vremena NA JEDAN KLIK

Korisničko sučelje

Svakodnevni ažurni pregled stanja
Evidencija radnog vremena ~ Dashboard
JEDNOSTAVNO za svakodnevnu uporabu i korisniku PRILAGOĐENO sučelje;
Nakon ulaza u aplikaciju pregledajte trenutačno stanje prisutnih, odsutnosti, prijavljenih i planiranih odsutnosti.

Kadrovska evidencija

Evidencija radnog vremena ~ Knjiga djelatnika
Podaci iz matičnih knjiga zaposlenika;
Radna mjesta, ugovori, osposobljavanja, mirovanja, pripravnički staž, radne dozvole ...

Evidencija

Evidencija radnog vremena ~ Kadrovska evidencija
Vodite evidenciju SA ili BEZ uređaja za evidenciju, odnosno sredstava za prijavu (kartice, otisak prsta ...);
Automatizirajte evidenciju dolazaka i odlazaka svih zaposlenika izabranog odjela, smjene i datuma po vlastitom izboru;
Naknadno izmjenite ili dopunite podatke po želji ~ radno mjesto, mjesta rada, vremena dolazaka / odlazaka po zaposleniku i slično;

Praćenje STVARNOG UTROŠKA RADNOG VREMENA
Evidencija radnog vremena ~ Praćenje STVARNOG TROŠENJA RADNOG VREMENAEvidencija radnog vremena ~ Praćenje STVARNOG TROŠENJA RADNOG VREMENA
Praćenje produktivnosti radnika, odnosno stvarnog utroška radnog vremena zaposlenika;
Imajte uvid u grafički i brojčani prikaz vremena boravka na samom radnom mjestu svakog pojedinačnog djelatnika te izlazaka iz mjesta rada i to po vrstama izlazaka poput; izlasci za privatne potrebe, izlasci na teren, dnevne pauze i slično;
Pregled stvarnog trošenja radnih sati moguće je pratiti:
» Po Djelatnicima - za svakog pojedinog radnika;
» Po Danima - pregled za svaki radni dan.
U pregledima se jasno i brzo mogu iščitati sljedeće informacije za svakog pojedinačnog zaposlenika: Prezime i ime djelatnika, Broj sati redovnog rada, Broj sati provedenih u izlascima iz mjesta rada, Broj sati provedenih u pauzi

Izvješća i obračuni
Evidencija radnog vremena ~ Izvješća
Ispis EVIDENCIJE za dan, mjesec, razdoblje ... ~ Prikazuje podatke o početku/završetku rada, te broj radnih sati ovisno o vrstama radnog vremena (iz pravilnika);
OBRAČUNI ~ Odabirom godine, mjeseca te fonda sati, klikom na "Obračun", iz predhodno unešenih podataka (Evidencije), program obračuna sate rada obzirom na vrste (ukupno, višak/manjak, prekovremeno, blagdan, nedjelja, bolovanje, dopusti, pripravnost ... ;

Integracija s uređajima za praćenje ulaska/izlaska
Sustav podržava integraciju s uređajima za praćenje prolaza te se tako evidencija automatizira;
Uređaji koji su dostupni u paketu uz softver:
Opcije: Terminali za prijavu (kartični / biometrijski) ~ SUPREMA®

Galerija:

   

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516